Vindmätare, Ballistiska appar & Avståndsmätare – Skytte på långt håll

Vindmätare, ballistiska appar och avståndsmätare för skytte på långt håll

Dessa olika verktyg är avgörande för jägare och skyttar som vill vara precisa i sitt skytte på långa avstånd.

För att vara framgångsrik i ditt skytte på längre avstånd behöver du mer än bara ett precist gevär och ammunition. Du också behöver data…

Det finns idag nyttiga tekniska instrument som ger dig information om målavstånd och miljöförhållanden. Dessa fungerar tillsammans med ballistisk mjukvara för att tillhandahålla exakta skjutlösningar.

avståndsmätare, vindmätare och ballistiska datorer har blivit viktiga komponenter i din verktygslåda för skytte på längre avstånd.

Att lära sig använda denna utrustning på rätt sätt är en av de mest underskattade (och underutvecklade) färdigheterna för skytte på långt håll.

Här är några tips och tricks för att få ut mesta möjliga av din elektronik.

Avståndsmätare – vad du behöver veta

En av de första sakerna att göra med en ny avståndsmätare är att ta reda på vart siktstrålen faktiskt går.

Sällan stämmer siktpunkten i sökaren perfekt överens med var siktstrålen träffar.

Detta blir kritiskt när man försöker få avstånd på utmanande mål.

Vanliga scenarier inkluderar mål som är gömda i skog eller annan vegetation och mål som ligger på flacka ytor utan väldefinierade bakgrunder.

Om du inte vet exakt var din stråle träffar är det lätt att få en felaktig avläsning. Vilket resulterar i ett sämre skott.

För att ”nollställa” din avståndsmätare, välj ett platt, medelstort mål som är vänd mot dig och har väldefinierade kanter samt också en bra, lätt att avläsa bakgrund en bit bort.

Ett stoppskylt med träd bakom eller en skorsten på ett hus med en annan byggnad bakom eller något liknande fungerar ofta bra.

Märk målet upprepade gånger längs dess kanter och precis utanför dess kanter.

Vid något tillfälle kommer du att se att siktpunkten inte matchar det avstånd du får.

Detta kommer att ange var offseten finns i din enhet.

Om du upptäcker att din stråle faktiskt är vid 12-timmars positionen i förhållande till siktpunkten kommer du att veta att du bör använda ett 12-timmars sikte på avlägsna och utmanande mål på långt håll

Tips – Märk upp målets mitt

Ett annat bra tips är att ”märka upp” mitten av målet för att få ett exakt avstånd.

När du skjuter på ett stålmål på en upphöjd T-stolpe kan det ofta vara enklare att få en exakt avläsning genom att träffa platsen där stolpen går in i marken.

Viltdjur tenderar inte att vara lika reflekterande som andra objekt så om du har svårt att få ett avstånd på ett djur, markera en närliggande grön buske eller träd istället.

Färdigheter & din vindmätare

Till skillnad från en avståndsmätare som ger exakta data – avståndet till målet – ger en vindmätare en första, bästa gissning.

Att få en bra vindavläsning vid skjutpositionen är det inledande steget för att göra en bra vindbedömning.

För att få den bästa avläsningen från en vindmätare, se till att peka baksidan av enheten direkt mot vinden.

Du kan ha ett mätband på ditt stativ som du kan använda som en vindindikator för att bestämma den korrekta vektorn.

Men det finns inget fel med att bara slicka på fingret och sticka upp det i luften också :-).

Att kasta lite smuts eller gräs i luften kan också åstadkomma samma sak.

Medan du gör  avläsningen så håll mätaren högt över ditt huvud.

Om du är gömd i terrängen kan du försöka att komma till en exponerad hög punkt i närheten om möjligt.

Det kommer att ge dig en bättre inläsning och markering.

Du bör känna till att vinden rör sig över marken på samma sätt som vatten rör sig nedför en flod. Dessutom gör friktion vid marknivå att vinden saktas ner.

Högre upp rör sig vinden alltid snabbare. Ett undantag kan dock vara om du är på en klippa där vinden kanaliserar upp till din position.

Den starka brisen, exempelvis som du känner i ditt ansikte, är därför ofta inte en bra indikator på vad som händer under en kulans resa.

På långa skott kommer din kula att flyga högt över marken i den snabbare vindvektorn.

Det gör att du behöver ta hänsyn till detta när du räknar ut en vindlösning.

Å andra sidan kommer skott som går nedför in i en ravin ofta att uppleva något mindre vind än vad du läser av vid skjutpositionen.

Att lära sig hur vinden beter sig i olika typer av terräng kommer att hjälpa dig att förfina din gissning och göra bättre bedömningar.

Ballistiska appar

Avstånd och vind är två av de kritiska inmatningarna för att få ett bra skott.

Den tekniska lösningen som utför arbetet åt dig är en ballistisk kalkylator som antingen kan vara en app på en enhet eller en självständig enhet som en Kestrel eller avståndsmätande kikare med inbyggd ballistik.

Det finns mycket bra appar som finns tillgängliga för inte så mycket pengar (eller gratis) som du kan använda.

Två av de bästa är Hornady 4DOF-appen och AB Mobile.

När du ställer in en av dessa appar med indata från ditt gevär och ammunition är det bästa att komma ihåg att: bra data in = bra data ut.

Du kommer att vilja använda en kronograf för att få en exakt mynningshastighet på din ammunition.

Kalkylatorerna behöver ett bra ballistiskt koefficientvärde eller en dragkurvmodell för din kula. (Vissa appar kommer automatiskt att fylla i det från en rullgardinsmeny.)

Du behöver också bra mått från ditt gevär som exempelvis pipans vridningstakt, och den exakta placeringen av ditt gevärs nollpunkt.

Höjden på sikten över pipan är också nyckeln.

Mät det antingen med skjutmått eller ett måttband med 1/16-tums markeringar.

Slutligen behöver du ange annan miljödata, inklusive temperatur, barometriskt tryck och luftfuktighet. (Även om luftfuktigheten är minst viktig av dessa.)

Vissa enheter, som Kestrel, mäter miljön åt dig.

Annars behöver du ta tag i den datan från en närliggande väderstation och mata in dem själv.

När detta är gjort är du redo att börja skjuta! Lycka till!